Project Description

L’endodòncia és l’especialitat dins l’Odontologia conservadora que tracta l’interior de la dent quan la polpa està afectada. La polpa (coneguda com a nervi) és un teixit format per vasos sanguinis i cèl·lules nervioses que ocupen part de la corona i l’arrel de la dent. Per això, el símptoma més comú quan hi ha una afectació del nervi és el dolor.

La polpa pot estar afectada per diverses causes:

  • Càries profunda irreversible: on no ha estat tractada anteriorment i ha anat avançant fins a arribar al nervi, la qual cosa provoca inflamació, infecció i dolor.

  • Traumatismes o fractures.

  • Lesions periodontals.

Quan el nervi s’inflama de manera irreversible (pulpitis irreversible) o quan s’infecta (necrosa), és necessari realitzar el tractament de conductes o el que es coneix com a “matar el nervi”.

El tractament de l’endodòncia és aquell procediment que consisteix a eliminar tot el teixit infectat. Es realitza sota anestèsia local i és important realitzar un bon diagnòstic previ, ja que hi poden haver diverses afectacions. Cal realitzar proves de vitalitat i analitzar el tipus de dolor, entre altres tests de diagnòstic, si ho considerem necessari.

També farem una radiografia periapical, amb la qual podrem veure la totalitat de la dent a tractar. Actualment, l’existència del TAC 3D (CBCT) ens permet tenir més informació de l’anatomia dental. A Llona Odontologia Familiar disposem d’aquesta tecnologia i això ens permet poder observar l’anatomia exacta i el nombre de conductes, entre d’altres beneficis.

Com es realitza una endodòncia?

Un cop tenim el diagnòstic, s’anestesia la dent a tractar i l’aïllem amb dic de goma, la qual cosa ens permet que el pacient estigui còmode i així s’evita la contaminació amb la saliva i el consegüent mal gust que provoquen certs irrigants. A continuació accedim a l’interior de la dent i primer de tot eliminem el teixit afectat per la càries, en cas que existeixi. Després, eliminem la polpa mitjançant freses i accedim a l’interior dels conductes de l’arrel amb llimes d’última generació, que s’adapten a l’anatomia radicular i ajuden a preservar al màxim l’estructura dental per tal de conservar la seva integritat.

És molt important la combinació de l’eliminació de la polpa amb una irrigació constant mitjançant irrigadors antibacterians, que ens permeten netejar els conductes i, un cop nets i secs, omplir-los amb un material biocompatible per tal de garantir el segellat i evitar que es filtrin nous bacteris. Finalment col·loquem una obturació provisional, que al cap d’una setmana substituïm per la reconstrucció definitiva.

  • Hem de recordar al pacient que les dents desvitalitzades poden ser més fràgils i poden tenir més probabilitats de fractura. En certs casos s’aconsella la col·locació d’una incrustació o corona de ceràmica.

  • Una de les prioritats de la clínica és conservar, en la mesura que sigui possible, la nostra dentició. L’endodòncia ens permet mantenir més temps la dent en boca, mantenint l’os i la geniva, així com la funcionalitat i estètica un cop la dent està reconstruïda o restaurada.

A la clínica treballem amb un TAC 3D (CBCT) que ens ajuda a fer un millor diagnòstic. A més a més, el localitzador d’àpex, l’ús d’instrumental rotatori recíproc i les llimes d’última generació ens proporcionen flexibilitat i resistència. Tota aquesta tecnologia, a part d’optimitzar la seqüència del tractament, ens permet garantir major èxit i previsió en el resultat final del tractament.

Per tal de reduir l’aparició i evolució de malalties dentals, des de Llona Odontologia Familiar aconsellem realitzar revisions periòdiques i mantenir una higiene diària correcta. Això ens permet diagnosticar a temps possibles malalties, evitar-ne les conseqüències i poder preservar les dents el màxim de temps en boca.

Primera visita

La teva primera visita inclou un estudi personalitzat.

Demana la teva primera visita