Project Description

Què és un implant dental?

Els implants dentals són caragols de titani, un material altament biocompatible, que s’insereixen dins de l’os i tenen la funció de substituir l’arrel d’una dent absent o ser un ancoratge per subjectar una dent artificial. A l’hora de posar implants dentals, la qualitat del tractament i dels materials són claus per l’estabilitat i durabilitat.

A partir d’aquí, podem fer un correcte diagnòstic i et podrem oferir un pla de tractament adaptant-nos sempre a les teves necessitats.

Com és el procés de col·locació d’un implant?

A Llona Odontologia Familiar, abans de la col·locació d’un implant dental realitzem un estudi per tal de poder valorar la qualitat de l’os i dels teixits tous, ja que és important tenir una bona quantitat i qualitat de geniva per assegurar l’estabilitat de l’implant. Valorem la teva higiene, ja que és clau mantenir una higiene òptima. En cas que hi hagués malaltia periodontal, aquesta ha de ser tractada prèviament o l’hem de tenir molt ben controlada.

També és important valorar que la teva oclusió ens permeti el bon funcionament de l’implant i que disposem de l’espai suficient per a la seva col·locació, assegurant-nos que les dents del voltant no s’hagin mogut. A partir d’aquí, podem fer un correcte diagnòstic i et podrem oferir un pla de tractament adaptant-nos sempre a les teves necessitats.

La col·locació de l’implant sempre requereix una cirurgia, que es realitza amb anestèsia local o, si el pacient ho desitja, amb sedació conscient.
Una setmana després de la col·locació de l’implant retirem la sutura i es realitza el control de la cicatrització. Després haurem d’esperar uns dos mesos perquè es produeixi l’etapa d’integració de l’implant amb l’os (osteointegració). Passat aquest temps ja podem col·locar la pròtesi definitiva.

Qui hi ha darrere de la implantologia a la nostra clínica?

  • La Dra. Silvia Pérez, al capdavant, i tot l’equip de la nostra clínica, al darrere. La Dra. Pérez és la nostra especialista en Implantologia i Cirurgia Regenerativa. Compta amb més de 15 anys d’experiència, està en formació constant i es caracteritza per la passió per la feina ben feta.

  • Membre de diferents societats científiques i professora del Departament de Cirurgia Oral i Maxil·lofacial de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), a part d’una gran professional, és un persona propera que té cura del pacient fins a l’últim instant. El seu pilar com a cirurgiana és la transparència i tractament SLOW. Quan un cas no compleix els requisits adequats per a la col·locació d’un implant dental, opta per oferir altres opcions de tractament. Té cura de tu i de la teva boca.

  • És per tot això que la Dra. Pérez encaixa perfectament en la filosofia de Llona Odontologia Familiar: buscar resultats excel·lents amb materials de màxima qualitat i realitzar el procés adequat per a cada tractament. Donem la màxima importància a un bon diagnòstic i a la transparència per poder oferir l’excel·lència en el resultat final.

Manteniment d’un implant dental

El manteniment d’un implant és el mateix que el de qualsevol dent: cal tenir una bona tècnica de raspallat, de dos a tres cops al dia, utilitzant fil de seda o raspalls interproximals, o amb l’ajut d’un irrigador. És important assistir als controls i manteniments periòdics a la clínica per tal de valorar el bon estat de l’implant, realitzant radiologia de control i higiene oral en cas necessari.

Implantologia 3D

La tecnologia en els implants dentals

A Llona Odontologia Familiar disposem de l’última tecnologia disponible en el món dental: TAC 3D (CBCT) i Escàner Intraoral, que ens permeten estudiar i diagnosticar millor cada cas i obtenir les teves arcades dentals digitalitzades. Els “implants 3D” suposen una comoditat afegida per al pacient ja que es tradueix en menys molèsties durant el procés d’un tractament d’implants i alhora aporten predictibilitat al mateix tractament.

Gràcies a aquesta tecnologia podem realitzar una fèrula quirúrgica, facilitant així una màxima precisió i seguretat per a la col·locació de l’implant dental, on després anirà la pròtesi fixa o removible.

La tecnologia 3D ens ajuda a obtenir resultats de qualitat en els nostres tractaments. Cal incidir que el bon ús de la tecnologia mai va de la mà de tractaments exprés ni de miracles. La tecnologia ens ajuda a millorar la qualitat i la durabilitat dels nostres tractaments i això es converteix en un gran benefici per al pacient.

Regeneració òssia

Que és la regeneració òssia?

La regeneració òssia és un conjunt de tècniques que permeten aconseguir augmentar l’alçada i l’amplada de l’os amb la finalitat de poder posar implants dentals a aquells pacients als quals abans no es podia per falta d’os. Normalment es realitza abans o simultàniament a la col·locació dels implants dentals, encara que pugui tenir altres indicacions.

Quan es produeix una pèrdua de dents, aquesta sovint va associada a una pèrdua d’os i de geniva important, la qual cosa dificulta la col·locació d’implants. És per això que, per tal de garantir una estabilitat i durabilitat de l’implant, en aquests casos és necessari augmentar la quantitat d’os de la zona.

El tractament regeneratiu de l’os pot estar basat solament en la col·locació d’injerts ossis (del mateix pacient i/o un biomaterial) o en combinació amb la col·locació d’una membrana. L’elecció del material i de la tècnica emprada dependrà de la morfologia del defecte ossi a regenerar, per aquest motiu es realitza un TAC 3D (CBCT), que ens donarà els detalls del defecte que volem tractar i amb el qual podrem preveure les possibles complicacions.

Igual que amb la implantologia, la regeneració òssia es realitza a la clínica mitjançant anestèsia local i a vegades es pot dur a terme amb l’ajuda d’una sedació conscient per la comoditat del pacient i del professional.

Cirurgia bucal

Saps què és la cirurgia bucal?

La Cirurgia bucal és l’especialitat de l’Odontologia que tracta el diagnòstic i tot el tractament quirúrgic de les malalties, anomalies i lesions de les dents de la boca, dels maxil·lars i dels seus teixits adjacents.

Engloba tots els actes quirúrgics de la cirurgia dento-alveolar (extracció de dents incloses, cirurgia periapical, fenestracions, etc.), la cirurgia dels maxil·lars -que inclou l’eliminació de quists i tumors a escala òssia- i la cirurgia dels teixits tous de la cavitat oral (lesions precancerígenes, tumors benignes i malignes, vestibuloplàsties, frenets, etc.).

L’extracció de cordals (queixals del seny) és una de les intervencions quirúrgiques bucodentals més practicades, tot i que també pot ser necessària l’extracció d’altres dents que encara no hagin erupcionat. Algunes de les causes més freqüents que motiven les extraccions són: la falta d’espai en els maxil·lars per la seva correcta erupció, anomalies de la seva orientació, inflamació de les genives o infeccions cròniques.

A Llona Odontologia Familiar ens agrada ajudar els nostres pacients a conservar el màxim de temps les seves peces dentals, és per això que insistim en la prevenció i en la cura de la salut oral.

Primera visita

La teva primera visita inclou un estudi personalitzat.

Demana la teva primera visita