Project Description

La Periodòncia és l’especialitat que tracta les malalties de les genives i dels teixits que donen suport a les dents. És l’especialitat responsable de mantenir aquestes genives i teixits en bon estat. És de vital importància tenir una bona higiene oral i una bona salut gingival, ja que influeix directament en l’èxit de molts altres tractaments com la Implantologia, l’Ortodòncia i l’Estètica dental.

També donem molta importància a les visites periòdiques, ja que és l’única forma que podem anticipar-nos i prevenir l’aparició de malalties periodontals. En el cas que ja existeixin, intentem adoptar les mesures necessàries perquè aquestes es mantinguin estables i controlades en un llarg període de temps. Per tant, la Periodòncia és la fase inicial de qualsevol tractament.

Quines són les principals malalties periodontals?

Gingivitis

És la inflamació de les genives, sense afectar els teixits de suport de les dents, causada majoritàriament per una incorrecta higiene oral que comporta l’acumulació d’una placa bacteriana, que es diposita damunt de les dents i genives. Quan hi ha gingivitis, les genives es veuen vermelles i inflamades, són molt sensibles i poden sagnar quan ens raspallem o bé quan mengem coses dures. També pot aparèixer una retracció de les genives, fent visible una dent més allargada. Quan la malaltia està en una fase més avançada, alguns pacients també poden presentar mal alè o mal gust a la boca.

La gingivitis és una malaltia que cal ser tractada i no hem de considerar com una cosa normal que les genives ens sagnin. Cuidar de les nostres genives contribueix a mantenir una bona salut general. Una gingivitis no tractada pot derivar en una periodontitis, que alhora pot afectar els teixits que rodegen l’arrel de la dent i pot causar la pèrdua d’alguna d’elles.

És clau diagnosticar la gingivitis a temps. El seu tractament consta en realitzar una higiene oral professional juntament amb adquirir uns nous hàbits d’higiene oral correcta. El pacient ha de mantenir aquests hàbits a casa i acudir a les visites periòdiques de revisió per seguir controlant la salut de les genives. També cal tenir una alimentació saludable i evitar hàbits tòxics com el tabac i alcohol.

A Llona Odontologia Familiar t’ensenyem molt bé la tècnica de raspallat i t’assessorem com fer un bon ús del fil de seda i raspalls interproximals.

Periodontitis

Són les malalties infeccioses que afecten l’os i els teixits que donen suport a les dents (geniva i lligament periodontal).

Es caracteritza per una inflamació i una destrucció progressiva de l’os que suporta les dents. La causa són els bacteris de la placa bacteriana, un component genètic o com a efecte secundari de certs medicaments.

També hem de tenir en compte factors de risc com el tabac i l’estrès. A més, cada dia es relaciona més les periodontitis com a factor de risc de malalties com la diabetis, l’infart de miocardi o cerebral, càncer i part prematur en embarassades.
Per tant, és molt important realitzar una història mèdica per conèixer l’estat bucal i l’estat general de la salut del pacient.

Igual que la gingivitis, una bona higiene oral per part del pacient és bàsica per prevenir i mantenir uns resultats a llarg termini.

Com es tracta la periodontitis?

El tractament de la periodontitis consta de diverses fases:

 • Estudi periodontal: és el pas previ al tractament, i consta d’un periodontograma. Aquesta prova ens permet mesurar les bosses periodontals en sis punts de la dent. Això ens ajudarà a conèixer la pèrdua d’os que tenim. També valorarem la retracció gingival, l’índex de placa bacteriana, l’índex de sagnat i, per últim, la mobilitat de les dents. Prenem nota de totes aquestes dades per poder realitzar comparacions en les fases següents.

 • Estudi radiogràfic: gràcies a aquest estudi podem veure la pèrdua d’os en cada dent, a part d’altres anomalies que puguem trobar.

 • Diagnòstic: a partir de l’estudi radiogràfic arribem al diagnòstic i elaborem el pla de tractament més adequat en cada cas.

 • Raspat i allisat radicular: després del diagnosi, realitzarem el raspat i allisat radicular, què és la tècnica que permet l’eliminació de càlcul o tosca dental que hi ha sota les genives mitjançant curetes i ultrasons i amb anestèsia. Normalment es realitza en dues, tres o quatre sessions, depenen de l’estat de la malaltia. Posteriorment es donen instruccions d’higiene oral.

 • Visita de reavaluació: aproximadament un mes després d’haver realitzat el raspat, es fa la visita de reavaluació on realitzem un nou periodontograma i es compara amb l’inicial. En els casos en els quals hi ha hagut una millora important en diversos paràmetres, ja passem a les visites de manteniment, que serien cada  sis mesos aproximadament.
 • Fase quirúrgica periodontal: en el cas que no hi hagi hagut millora, aleshores seria necessària realitzar una fase quirúrgica periodontal. Aquesta no és necessària en tots els pacients i tampoc en tota la boca, només en les zones més afectades.
  La fase quirúrgica periodontal consisteix a aixecar la geniva i poder accedir al càlcul més profund i agafat entre les arrels dentàries. Es realitza sota anestèsia local. En casos de molta pèrdua d’os, es poden realitzar tècniques de regeneració periodontal per tal de millorar el defecte ossi i estètic que ha pogut desencadenar la mateixa pèrdua d’os.

 • Visites de manteniment: i després ja passem a les visites de manteniment, que serien entre 4-6 mesos, segons el pacient.

L’objectiu del tractament periodontal

L’objectiu del tractament periodontal és frenar la pèrdua de les estructures que rodegen les dents, per tal d’evitar l’evolució de la malaltia periodontal. Però hem de tenir en compte que el que hem perdut no es pot recuperar de manera natural. És per això que en casos més avançats cal realitzar una regeneració d’os i de teixits perduts.

Quina és la clau d’aquestes malalties?

Per poder garantir l’èxit del tractament i la durada dels resultats en el temps, és molt important que el pacient sigui conscient i constant en la seva higiene oral diària i cal que acudeixi a les seves visites de manteniment.

La malaltia periodontal és una malaltia silenciosa que transcorre sense dolor i afecta una gran part de població. Per tant, si notes que et sagnen les genives, si et veus unes dents més llargues que abans, certa mobilitat o et notes mal alè, podria ser que tinguessis una malaltia periodontal. Aquests símptomes no haurien de ser considerats normals.

La malaltia periodontal també pot afectar els implants, en cas que estiguin presents a la boca. I podríem parlar de dues situacions:

 • Mucositis: quan tenim una inflamació de la mucosa que rodeja els implants, sense haver-hi afectació de l’os.

 • Periimplantitis: quan tenim una inflamació de la mucosa que rodeja els implants juntament amb signes de pèrdua d’os.

Des de Llona Odontologia Familiar insistim molt en la prevenció, ja que és l’única manera de control d’aquesta malaltia.

Es tracta d’una afectació de caràcter crònic que requereix revisions de manteniment cada 4-6 mesos per poder controlar l’evolució i realitzar una higiene clínica, si és necessari.

No s’ha de deixar que la malaltia periodontal vagi evolucionant, ja que això té repercussions irreversibles o més complexes que requeririen començar de nou el tractament, amb la consegüent pèrdua d’os que implica per les dents.

Primera visita

La teva primera visita inclou un estudi personalitzat.

Demana la teva primera visita