Project Description

Què és una pròtesi dental?

La pròtesi és la part que complementa de manera artificial l’Odontologia restauradora. Avui en dia les pròtesis dentals són d’una qualitat extraordinària, gràcies a la tecnologia i qualitat dels materials que s’utilitzen en aquest camp, sigui damunt d’una dent natural o sobre un implant dental.

Una pròtesi dental és un element artificial que serveix per restaurar l’anatomia d’una o de diverses dents i aconsegueix que el pacient recuperi la funcionalitat i estètica de la seva dentició. Les pròtesis dentals normalment estan fetes de diversos materials d’alta qualitat: metall-ceràmica, ceràmica, resina o de metall-resina. Les pròtesis poden ser amovibles o fixes i també completes o parcials, quan reemplacen totes les dents d’una de les arcades o si només substitueixen algunes dents, respectivament.

Objectius de la pròtesi dental

La pròtesi dental és la rehabilitació de la dentició en les seves funcions fisiològiques, com la masticació i la deglució dels aliments, així com la prevenció de problemes bucals en un futur. Amb la pèrdua dentària, les dents que es conserven tendeixen a desplaçar-se i això provoca problemes masticatoris. Al mateix temps això impedeix seguir una alimentació adequada, dificulta la correcta higiene oral i, per tant, fa que el pacient tingui un major risc de contreure malalties. Per aquest motiu, reemplaçar les dents que s’han perdut és molt aconsellable per mantenir una correcta salut bucodental, que alhora repercuteix en la salut general.

Un dels altres motius pels quals es duu a terme aquest tractament és per recuperar l’estètica dental.

Parlar de pròtesis a Llona Odontologia Familiar és parlar del Dr. Aleix Renom, l’especialista en Estètica i Pròtesis dentals. Amb més de 10 anys d’experiència i Màster en Pròtesi Dental i Estètica Dental de la New York University, és expert en facetes dentals mínimament invasives i especialista en estètica facial amb àcid hialurònic.

El Dr. Renom genera un clima de confiança i un entorn proper capaç de fer oblidar als nostres pacients que es troben a la cadira del dentista. La paciència i saber escoltar són dues de les seves virtuts i sempre és atent i dona importància a les prioritats del pacient.

Pròtesi fixa

La pròtesi dental fixa és la pròtesi per excel·lència que dona els millors resultats per als pacients, ja que al ser fixa el pacient la sent com la seva pròpia dent. Són aquelles que no es poden extreure i la qualitat i comoditat de les quals són comparables a les seves dents, sempre que es faci un bon procés de tractament i posterior bona conservació per part del pacient.

Incrustacions

Les incrustacions són un recobriment que pot ser de ceràmica o de resina i que es fa amb la finalitat de reconstruir dents posteriors, on s’ha perdut estructura dental sana, sigui per càries o per un defecte d’estructura. És un tractament conservador, ja que es conserva pràcticament tota l’estructura de la dent i només s’afegeix la part afectada que falta.

Corones

Aquestes pròtesis són per a restaurar un o diverses dents. Es col·loquen, per exemple, en casos d’una càries molt gran, que ha afectat el nervi i ha destruït molta quantitat de corona clínica. Les corones també poden anar sobre un implant que prèviament s’ha osteointegrat a l’os per acabar de donar-li funció, forma i estètica a l’implant.

Les corones cobreixen tota la part de la corona de la dent que ha estat destruïda i aniran sobre les dents prèviament tallades, sent elles el seu únic suport. Es fabriquen prenent les impressions de la resta de les dents per aconseguir que mimetitzin en grandària i color. Les corones poden ser de ceràmica, metall-ceràmica o de zirconi. Aquestes últimes ofereixen diversos avantatges, com per exemple una major biocompatibilitat.

Pont fix

Els ponts dentals serveixen per restaurar una o més dents absents. Igual que les corones, també poden ser de ceràmica o de metall-ceràmica. Els ponts van cimentats damunt de les dents naturals, anomenades dents-pilar, ja que són les que aguanten el pont. Aquestes prèviament són tallades per l’odontòleg amb una forma determinada, i posteriorment se’n realitzen impressions mitjançant escàner intraoral per poder mimetitzar la mida i color de la resta, igual que es fa amb les corones.

I parlem de ponts sobre implants quan tenim dos o més implants i consta d’una estructura protèsica fixada d’amunt dels implants, sigui caragolada o cimentada.
A la nostra clínica treballem amb els últims avanços tecnològics (TAC i Escàner intraoral) per obtenir la màxima informació i poder planificar i escollir el tractament més adequat en cada cas. Per la restauració de la salut bucodental del pacient, normalment es necessita un tractament multidisciplinari previ, on l’equip de la nostra clínica coordina el cas. Col·laborem amb els millors laboratoris per tal de garantir l’excel·lència en els nostres tractaments i escollim els millor materials perquè les teves pròtesis siguin el més naturals possible i semblants a la resta de les teves dents. Aportem la màxima funció estètica i harmonia del teu somriure.

Un cop finalitzat el procés de tractament de les pròtesis, serà el moment de donar-te unes instruccions sobre el seu manteniment. Per tal d’augmentar la durabilitat de les pròtesis dentals, és necessari realitzar unes higienes i assistir a les revisions periòdiques a la clínica.

La higiene de la pròtesi fixa és molt important i es realitzarà mitjançant raspall dental, amb l’ajut d’interproximals o de fil de seda i també s’aconsella l’ús de l’irrigador.

Pròtesi amovible

Les pròtesis amovibles són el conjunt de pròtesis que el pacient pot extreure’s ell mateix. Són l’elecció més escollida quan no és possible la col·locació d’implants o quan les peces dentàries que hi ha a la boca no són bones dents-pilars per poder aguantar un pont.

Segons el nombre de peces dentals que es troben a la boca, podríem parlar de pròtesis parcials -quan només substitueixen algunes dents- o pròtesis completes -quan reemplacem totes les dents d’una arcada. Si parlem d’un pacient edèntul (sense dents) també podríem realitzar una pròtesi sobre implants, on necessitaríem altres additaments com una barra o ancoratges esfèrics per tal de subjectar o unir la pròtesi completa amovible amb els implants.

Un cop finalitzat el procés de tractament de les pròtesis, és el moment de donar-te instruccions sobre el seu manteniment. Per tal d’augmentar-ne la durabilitat, és necessari realitzar unes higienes i assistir a les revisions periòdiques a la clínica.

Per al manteniment de les pròtesis amovibles és molt important rentar la pròtesi i la cavitat oral després de cada menjar, fent ús d’un raspall especial, de pasta dental i de fil de seda dental. També és important utilitzar diàriament comprimits netejadors per a la higiene específica de la pròtesi amovible, ja que combaten l’acció de fongs i bacteris i eliminen les possibles taques.

Primera visita

La teva primera visita inclou un estudi personalitzat.

Demana la teva primera visita